Poradní kruh - změna paradigmatu 29.1.2019

21.01.19

Změny paradigmatu - poradní kruh

Společenské výzvy a vztahy

Přijměte srdečné pozvání na cyklus setkání a poradních kruhů věnovaný změně paradigmatu, lidským hodnotám a otázkám reality života.

Celý projekt, stejně jako průběh každého setkání, přinese reálné prakticky uchopitelné výstupy a podporu do každodenní praxe.

Účast na setkání nemá svou stanovenou cenu, ale hodnotu, kterou spoluvytváří všichni zúčastnění. Rádi bychom všechny ujistili o tom, že na setkání vítáme všechny se skutečným zájmem o změnu společenských stereotypů a konstruktivní přístup k životu, bez ohledu na výši finančního příspěvku, který je omezen pouze spodní hranicí, a to ve výši 1kč.

Příští setkání a poradní kruh proběhne za spoluúčasti českých otevřených myslitelů, vědců, lékařů, visionářů, filantropů, ředitelů, průvodců a dalších hostů
29. 1. 2019 v době od 9h do 18h.

Kde: Hotel SVORNOST, Novozámecká 284, Praha 9 (15 min. z centra Prahy).
Téma: "Společenské výzvy a vztahy".

Za Nadační fond pro rozvoj plného vědomí ze zúčastní jeho ředitel Marek Šálek.

Videopozvánku na celodenní setkání můžete shlédnout zde:

Přijďte zažít atmosféru sounáležitosti a vědomého přístupu. Podporujeme ekonomiku daru a skutečně umožňujeme lidem účastnit se setkání nezávisle na svých finančních možnostech.

Ucelené informace o celém cyklu poradních kruhů pro změnu paradigmatu naleznete zde: www.zmena-paradigmatu.cz

Budeme vděční za šíření pozvánky těm, pro které by mohla být přínosem.

Zde můžete shlédnout krátké video vysvětlující, co je poradní kruh, který bude součástí celodenního setkání:

Těšíme se na rozhovor a společné tvoření nového přístupu a způsobu lidské interakce a spolupráce.

Lenka
Ing. Lenka Melicharová
ředitelka Adato Paradigma, z.ú.

< všechny články