Moudrost traumatu v lednu v kinech v Praze

Film Moudrost traumatu s Gaborem Maté se v lednu 2022 představí v pražských kinech Přítomnost (12. 1.)Bio Oko (18. 1.) a Světozor (24. 1.). Po promítání v holešovickém Oku 18. ledna se bude v kině konat beseda s terapeuty informovanými o traumatu. Prodej vstupenek zajišťují samotná kina.

"Změnit šílenství, které nazýváme moderní společností"

Mezinárodní tým tvůrců představil film online v červnu 2021. Film jsme záhy opatřili českými titulky. S jeho uvedením jsme iniciovali také diskuzi o traumatu, jeho symptomech, dopadech a léčbě. Dlouhodobým cílem tvůrců je s trochou nadsázky "změnit toto šílenství, které se nazývá moderní společností."

Traumatem jsme nějakým způsobem zasaženi všichni, i celá společnost. Duševní neduhy, závažné choroby, závislosti, asociální chování, nefunkční společenské struktury, konzumerismus - to vše má společnou šablonu. Tou je trauma, o němž ani nemusíme vědět. Posláním našeho fondu je rozvíjet v lidech laskavost, soucit, štědrost, toleranci, a proto jsme film Moudrost traumatu pomohli dostat do českého a slovenského prostředí.

Trauma je normální reakcí na nenormální kulturu 

"Tolik z toho, co v této kultuře nazýváme nenormálním, je ve skutečnosti normální reakcí na nenormální kulturu. Nenormálnost nespočívá v patologii individuí, ale v samotné kultuře, která vede lidi k utrpení a dysfunkčnosti." zmiňuje ve filmu Dr. Gabor Maté, hlavní protagonista filmu, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. 

“Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran,"

Gabor Maté ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Gabor je ale hlavně nesmírně moudrý a laskavý člověk, který se nebojí mluvit o svém vlastním traumatu, stigmatizaci a o svém závilostním chování. A nastiňuje vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.

Individuální a kolektivní úroveň traumatizace 

Trauma neutrpěli jen váleční veteráni nebo oběti sexuálního zneužívání. Hlavně v dětství si nějakým traumatem či traumátkem prošel skoro každý z nás. Příčinou traumatu může být i "pouhý" nedostatek pocitu přijetí a pozornosti nebo přílišná kritika a přísnost spolu s absencí pochvaly. Symptomy sahají od nutkavého chování, deprese, úzkostí, závislostí, přes agresivní, "asociální" chování, trestnou činnost až po rakovinu nebo roztroušenou sklerózu.

Ke vzniku traumatu "nepotřebujete genocidu" 

Film ale odhaluje nedozírné následky traumatu také na úrovni kolektivní. Jeho symptomy protkávají celou naši společnost a formují ji. Trauma ovlivňuje chování společenských skupin, národů, celých států. I chování lidstva k planetě, které se odvíjí od materialismu a z něj vyplývajících závislostí. 

Sám Gabor Maté prožil trauma coby roční miminko, které bylo odloučeno od matky na sklonku druhé světové války. Jeho maminka naštěstí deportaci do koncentračního tábora unikla. Ale ke vzniku traumatu "nepotřebujete holocaust nebo genocidu," říká dr. Maté, příčiny mohou být mnohem méně patrné.

Kontaktní osoba pro film Moudrost traumatu

Markéta Černoušková EN

Markéta Černoušková EN

Chcete film promítat pro svoji skupinu? Jsem přímá spojka s autory filmu a pomáhám s organizací promítání a debat o léčení traumatu.