Tým nadace

Za projekty Nadace Plné Vědomí stojí tito lidé.

Kontaktní osoba

Petra Morávková

Petra Morávková

Práci pro nadaci vnímám jako svoje životní poslání. Naplňuje mě dělat něco, co ostatním pomáhá a obohacuje nás všechny.

Správní rada

Filip Morávek

Filip Morávek

Založil jsem nadaci, abychom pomáhali měnit naši společnost směrem k většímu pochopení a harmonii. Také cítím potřebu pomáhat lidem, jejichž životní situace není lehká.
Michal Kubasa

Michal Kubasa

Členství ve správní radě nadace je pro mne čestnou funkci. Její náplň a vize mi dávají hluboký smysl a rozhodl jsem se přispět svými silami k jejich realizaci.
Lukáš Nekola

Lukáš Nekola

Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou. Jsem moc rád za jasnou a zdravou vizi nadace. Naplňuje mě podílet se na něčem, co přináší radost do života druhých.
Petra Morávková

Petra Morávková

Práci pro nadaci vnímám jako svoje životní poslání. Naplňuje mě dělat něco, co ostatním pomáhá a obohacuje nás všechny. Aktuálně zabezpečuji každodenní chod nadace.

Dozorčí rada

Petr Svoboda

Petr Svoboda

Jako jogín samorost vím, co znamená najít si čas pro sebe, pro návrat k základním věcem a pocitům a pak k další cestě. Je velmi sympatické, že nadace neokázale pomáhá přinést takové chvíle dětem, vězňům, seniorům…
Ludmila Pípalová

Ludmila Pípalová

Uvědomuji si drahocenný čas každého člověka a věřím, že dát svůj čas druhým je více než hmotný dárek. Práce lektorů jógy v dětských domovech a domech pro seniory mi proto přijde nejen smysluplná, ale i ušlechtilá.
Aleš Morávek

Aleš Morávek

Záměr rozvíjet osobní příběh cestou plného vědomí je vskutku pravdivý. Proto činnost (nadace), kterou považuji za láskyplnou a ušlechtilou, rád prakticky podpořím.

Lektoři jógy a všímavosti

Na realizaci projektů spolupracujeme s desítkami lektorů jógy a všímavosti z různých míst České republiky.