pravdaje web

Čirá mysl vyvstává ze srdce

Sbírka promluv z let 1990–1996 mezi Púndžou a lidmi, kteří ho navštívili. „Pravda je“ je mezi lidmi všech duchovních tradic chována ve velké úctě, zvláště pak u stoupenců Advaity či neduality.
Púndža nám ukazuje tisíce způsobů, jak se dotazovat, kdo skutečně jsme, jak přivést své vědomí do nekonečnosti okamžiku, jak se odevzdat moudrosti Pravdy. 
Šrí H.W.L Púndža či Papadží, jak ho nazývali jeho žáci, se narodil v Pundžábu v roce 1910 sestře svámího Rama Tirthy, jednoho z nejváženějších světců Indie.
Pravdu si uvědomil, když mu bylo osm let. Jeho uvědomění dosáhlo vrcholu ve třicátých letech, kdy potkal svého gurua, Šrí Ramanu Maharišiho, mudrce z indické Arunáčaly. Od té doby sdílel krásu Pravdy svými moudrými slovy, pohledem, dotekem, či jednoduše tichou duchovní silou, jež vyzařovala z jeho přítomnosti. Šrí H.W.L. Púndža opustil své tělo v září roku 1997.

O knize Pravda Je

TEĎ, to nenajdete v žádné knize ani na kazetě! Číst knihy je jako číst jídelní lístek, a jídelní lístek není jídlo. Musíš se najíst, musíš tuto zkušenost prožít.
Kdyby knihy přinášely Svobodu, knihovníci by byli mezi prvními Osvícenými, břeh řeky je však lepší než knihovna. Nečti knihy, čti jen své otevřené Srdce v Bezprostřední Přítomnosti. Čteš-li knihy dříve, než poznáš Pravdu, zničí tě to, protože knihy tě znečistí mnohými představami, které jen odvádějí tvou pozornost od tvého Já!
Slova jsou jen ukazatele, tak sleduj, na co poukazují, ale neulpívej na nich. Opusť slova tohoto světa a Uvědom si Tady a Teď, na což slova v této knize poukazují. Pravda či Učení, které JSOU, nemohou být vysloveny ani popsány slovy. Učení může být jen Tiše předáno od Já k Já, od Satgurua k Žákovi. Slova napsaná v této knize nejsou Učením, jsou jen pouhým „prstem ukazujícím na Pravdu“.
Tato kniha se skládá z mnoha kapitol a částí. Toto rozlišení je zde jen proto, že byly položeny různé druhy otázek. Všechny odpovědi však mají jediný význam: Jsi Věčné Bytí, Nesvázané a Nerozdělené.
Teď jsi s někým, kdo nemá žádné učení a kdo říká jen Jediné, a ani to není samotným učením: Buď jen Tiše, vše bude dobré, Buď Tiše. Ty jsi samotným Bohem! Co jiného? Tady a Teď, Všude, Jsi Šťastný, Jsi Klidem.
Nenech v sobě vyvstat představu, že máš potíže. To jediné máš udělat. Není to o hledání, ale o tom, že přestaneš odvádět svou pozornost. Jsme tu proto, abychom jeden druhému pomohli. Nemysli si, že já jsem výše a ty níže. Jsme tu proto, abychom zjistili, jak můžeme být Šťastní, jak může být celý svět Šťastný. O tom můžeme spolu mluvit: Jak můžeme být Šťastní a jak můžeme toto Štěstí předat všem Bytostem.

"Text v této knize, je textem nadčasovým a je určen ke kontemplativnímu čtení. Jeho jediným cílem, dá-li se vůbec nějaký cíl zde definovat, je probuzení, rozvzpomenutí se na pravé já – true self. Slova, jsou zkušenost a energie kódovaná do slov, proto tato kniha je probuzenost a skutečná svoboda zakódovaná do textu, papíru, tvaru a barev. Tato kniha je více brána k duchovní zkušenosti, než-li materiální věc. Děkuji Nadačnímu fondu pro rozvoj plného vědomí za realizaci tohoto díla pro čtenáře v Čechách a na Slovensku" Zdeněk Weber, iniciátor překladu knihy a zakladatel muzskykruh.cz.

Vydal Nadační fond pro rozvoj plného vědomí ISBN 978-80-270-7945-2
Překlad Klára Meissnerová
Grafická úprava a sazba Jan Vedra