Kurz všímavosti ve vězení

Pomáháme lidem ve vězení pro návrat do společnosti. Vnímáme je jako silné a důležité osobnosti. Podporujeme soucitné vězěňství.
Všímavost (mindfulness) naučí lépe rozumět svým emocím i emocím ostatních a snížit tak množství prožívaného stresu. Rozvoj všímavosti ve vězení vnímáme jako vhodný prostředek k uvědomění si své osobnosti a k posilnění integrace odsouzených zpět do společnosti.

"Je fajn vědět, že venku jsou lidé, kterým není jedno, že ve vězení sedí také lidi." odsouzený z Věznice Vinařice.

Jak rozvíjíme všímavosti ve vězení

 1. Oslovíme sociální pracovníky a vedení věznice, zda mají zájem o rozvoj všímavosti.
 2. Uspořádáme úvodní seznamovací lekci pro zaměstnance věznice přímo v prostorách věznice.
 3. Proběhne osmi týdenní kurz všímavosti pro zaměstnance věznice.
 4. V návaznosti na uskutečněný kurz pro zaměstnance domluvíme totožný kurz pro odsouzené.
 5. Realizujeme osmi týdenní kurz všímavosti pro odsouzené. Díky spolupráci se sociálními pracovníky věznice mají odsouzení možnost po dobu kurzu denně rozvíjet svoji všímavost.
 6. Provedeme vyhodnocení obou kurzů a domluvíme možnosti pokračování.

Pozn.: Pokud není možné realizovat z personálních důvodů kurz pro zaměstnance věznice, realizujeme rovnou kurz pro odsouzené.

"Tento program mi pomohl ke zvládání vzteku. Děkuji za snahu a trpělivost se mnou pracovat."

Parametry kurzu

Délka kurzu: 8 týdnů (2 hodiny týdně s lektorkou + 45 minut denně práce na úkolech)
Cílové skupiny: Odsouzení ve výkonu trestu (speciální oddíl) + zaměstnanci věznice
Kapacita kurzu: 15 osob v jedné skupině
Náplň kurzu: Rozvoj všímavosti (trénink „mindfulness“)
Podmínky účasti v kurzu: Dobrovolná účast a možnost denního setkávání skupiny alespoň na 45 minut pro plnění týdenního úkolu.

Cíl programu

Cílem programu je zlepšení schopnosti snižování stresu, zvládání emocí a těžkých životních situací u pachatelů a osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Realizace kurzů všímavosti přispěje ke snížení recidivy pachatelů a k usnadnění jejich integrace do společnosti.

Soulad s Koncepcí prevence kriminality

Program spadá do Prioritní oblasti „C“ Koncepce prevence kriminality:
Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy – resocializace pachatelů, práce s násilnou osobou.

Specifický cíl C1 „České vězeňství se koncepčně zaměřuje na nápravu odsouzených za účelem předcházení recidivě a na propojení s prevencí kriminality a postpenitenciární péčí s cílem směřovat k reintegraci pachatelů.”

V čem program pomáhá

Rozvoj všímavosti pomáhá pachatelům při návratu a integraci do společnosti, při zvládání emocí a stresových situací.

Zaměstnancům věznice kurz pomáhá se zvládáním stresových situací, s každodenní prací s pachateli, uvědomění si své osobnosti i osobnosti pachatelů.

Tento program pomáhá zavádět prvky praxe zvané "soucitné vězení", tj. pomáhá v nalezení vnitřní síly, učí lépe rozumět svým emocím i emocím ostatních.

Program byl realizován v ČR ve Věznici Vinařice, Liberec, Ostrov, Horní Slavkov a ve Věznici Příbram.

Vědecky ověřené dopady rozvoje všímavosti (mindfulness) v zahraničí naleznete zde.

Soucitné vězeňství v zahraničí

Týdenní témata kurzu

 • všímavý dech; pozornost k tělu; smysly a pohyb;
 • autopilot a kontrola; vnitřní bouře a nepříjemné pocity;
 • trpělivost, starosti a odpoutání;
 • sebevědomí, důvěra a soucit; vlídnost a vnitřní strachy.

Co je všímavost (mindfulness)?

Český výraz všímavost docela přesně vystihuje podstatu pojmu mindfulness – není to nic jiného, než uvědomění si přítomného okamžiku, otevřená dobrá vůle a zájem o porozumění tomu, co se právě děje uvnitř i kolem nás. Hovoříme-li o uvědomění, je potřeba zdůraznit, že jde o pozorování.
Nejde o hodnocení, posuzování či usilovnou snahu o změnu toho, co se právě děje, co prožíváme.

Všímavost umožňuje

 • žít v přítomném okamžiku
 • zlepšení a prohloubení dýchání
 • zvýšení schopnosti koncentrace
 • utišení myšlenek
 • zvýšení empatie a soucitu vůči sobě a okolí
 • zlepšení fyzického i psychického zdraví
 • posílení trpělivosti
 • lepší vychutnání jídla
 • BÝT a ne stále jen DĚLAT

Jak konkrétně může rozvoj všímavosti ovlivnit život ve vězení

 • zmírnění stresu, úzkosti či deprese
 • odstup od myšlenek a nepříjemných emocí
 • zvýšení schopnosti mentálního soustředění
 • klidnější zvládání náročných situací a konfliktů
 • posílení sebevědomí a sebepřijetí
 • užívat si krásu všedních okamžiků, lépe vnímat barvy, chutě, zvuky
 • zkvalitnění spánku a odpočinku
 • posílení schopnosti naslouchání
 • zvýšení laskavosti k sobě samému i k okolí

Hodnocení kurzu

Účastníci hodnotí kurzy kladně. Mezi hlavní přínosy uvádějí:

 • dělají věci méně zbrkle - nejprve se nadechnou, pak teprve jednají
 • jsou klidnější a uvolněnější
 • více si vychutnávají příjemné okamžiky
 • lépe zvládají svoje emoce, zejména agresi
 • více plánují do budoucna a lépe své plány dodržují
 • každý den si dávají chvíli na získání pohody a utřídění myšlenek
 • lépe spí
 • jsou trpělivější
 • zvyšuje se laskavost k ním samotným i k jejich okolí
 • jsou schopni lépe naslouchat

Hodnocení kurzu od vedení věznice a lektorů

Děkovný dopis od ředitele věznice Horní Slavkov.
Evaluace kurzu ve vazební věznici Liberec.
Hodnocení kurzu pro zaměstnace a pro odsouzené ve věznici Ostrov.

"Méně se rozčiluju, když jsem si uvědomil, že ani nemusím."

Kde spolupracujeme

Věznice Příbram

V roce 2023 připravujeme realizaci jednoho kurzu všímavosti pro skupinu odsouzených.
V roce 2022 jsme realizovali osmitýdenní kurz pro 15 odsouzených ve výkonu trestu.
Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Věznice Horní Slavkov

V roce 2023 připravujeme realizaci jednoho kurzu všímavosti pro skupinu odsouzených.
V roce 2019 jsme realizovali dva osmitýdenní kurzy všímavosti ve věznici Horní Slavkov. Kurzu se účastnilo 11 zaměstnanců věznice a 13 odsouzených. Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Na jaře roku 2018 jsme realizovali 2 kurzy všímavosti ve Věznici Ostrov. Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

První kurz byl pro 13 zaměstnanců věznice (psychologové, sociální pracovníci, terapeuti) a druhý pro 13 odsouzených.

Na podzim roku 2017 jsme realizovali MBSR kurz (Mindfulness-based stress reduction) ve Věznici Liberec. Kurz vedl lektor mindfulness Jaroslav Chýle.

Účastnilo se 12 odsouzených a 2 terapeuti z věznice.

V roce 2016 a 2017 jsme realizovali dva kurzy všímavosti ve Věznici Vinařice. Kurzy vedl lektor všímavosti Jan Burian.

Účastnilo se 24 odsouzených ve výkonu trestu.

Video z kurzu všímavosti ve věznici Ostrov

Podpořte odsouzené v návratu zpět

Podílejte se s námi na tomto projektu. Můžete nás podpořit libovolnou částkou na náš transparentní účet: 2500914385/2010 nebo jednoduše on-line platbou níže:

 

Partneři projektu

Nadační fond Zeměkvět

Projek Kurz všímavosti ve vězení podpořil v roce 2023 Nadační fond Zeměkvět.

Kontaktní osoba

Marek Šálek

Marek Šálek

Starám se o realizaci kurzů jógy a všímavosti ve vězení. Komunikuji s vedením věznic a sháním finance na realizaci těchto kurzů. Máte zájem o kurz v některé věznici? Chtěli byste kurz se svojí organizací podpořit?