Kurz jógy a meditace ve vězení

Vězení. Vhodná doba ke změně stereotypů a rozšíření vědomí? Zkusme to!
Všímavost (mindfulness) pomůže v nalezení vnitřní síly, naučí lépe rozumět svým emocím i emocím ostatních. Rozvoj všímavosti ve vězení vnímáme jako vhodný prostředek k uvědomění si své osobnosti a k posilnění integrace odsouzených zpět do společnosti.

"Je fajn vědět, že venku jsou lidé, kterým není jedno, že ve vězení sedí také lidi."

Jak rozvíjíme všímavosti ve vězení

 1. Oslovíme sociální pracovníky a vedení věznice, zda mají zájem o rozvoj všímavosti.
 2. Uspořádáme úvodní seznamovací lekci pro zaměstnance věznice přímo v prostorách věznice.
 3. Proběhne osmi týdenní kurz všímavosti pro zaměstnance věznice.
 4. V návaznosti na uskutečněný kurz pro zaměstnance domluvíme totožný kurz pro odsouzené.
 5. Realizujeme osmi týdenní kurz všímavosti pro odsouzené. Díky spolupráci se sociálními pracovníky věznice mají odsouzení možnost po dobu kurzu denně rozvíjet svoji všímavost.
 6. Provedeme vyhodnocení obou kurzů a domluvíme možnosti pokračování.

"Tento program mi pomohl ke zvládání vzteku. Děkuji za snahu a trpělivost se mnou pracovat."

Hodnocení kurzu účastníky

Účastníci hodnotí kurzy kladně. Mezi hlavní přínosy uvádějí:

 • dělají věci méně zbrkle - nejprve se nadechnou, pak teprve jednají
 • jsou klidnější a uvolněnější
 • více si vychutnávají příjemné okamžiky
 • lépe zvládají svoje emoce, zejména agresi
 • více plánují do budoucna a lépe své plány dodržují
 • každý den si dávají chvíli na získání pohody a utřídění myšlenek
 • lépe spí
 • jsou trpělivější
 • zvyšuje se laskavost k ním samotným i k jejich okolí
 • jsou schopni lépe naslouchat

"Méně se rozčiluju, když jsem si uvědomil, že ani nemusím."

Podpořte odsouzené v návratu zpět

Podílejte se s námi na tomto projektu. Můžete nás podpořit libovolnou částkou na náš transparentní účet: 2500914385/2010 nebo jednoduše on-line platbou níže:

 

Kde spolupracujeme

Věznice Horní Slavkov

V roce 2019 jsme realizovali dva osmitýdenní kurzy všímavosti ve věznici Horní Slavkov. Kurzu se účastnilo 11 zaměstnanců věznice a 13 odsouzených. Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Na jaře roku 2018 jsme realizovali 2 kurzy všímavosti ve Věznici Ostrov. Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

První kurz byl pro 13 zaměstnanců věznice (psychologové, sociální pracovníci, terapeuti) a druhý pro 13 odsouzených.

Na podzim roku 2017 jsme realizovali MBSR kurz (Mindfulness-based stress reduction) ve Věznici Liberec. Kurz vedl lektor mindfulness Jaroslav Chýle.

Účastnilo se 12 odsouzených a 2 terapeuti z věznice.

V roce 2016 a 2017 jsme realizovali dva kurzy všímavosti ve Věznici Vinařice. Kurzy vedl lektor všímavosti Jan Burian.

Účastnilo se 24 odsouzených ve výkonu trestu.

Kontaktní osoba

Marek Šálek

Marek Šálek

Starám se o realizaci kurzů jógy a všímavosti ve vězení. Komunikuji s vedením věznic. Máte zájem o kurz v některé věznici?