Kurz všímavosti ve vězení

Všímavost (mindfulness) úspěšně pracuje se zásadními rizikovými faktory definovanými u vězňů tj. násilné chování, deficity seberegulace, kriminální styly myšlení, vztahové deficity, nedostatek empatie a soucitu, agresivní vzorce reakcí. Zásadně ovlivňuje schopnost zvládat stres.

Díky kurzům všímavosti se vězni učí lépe rozumět svým emocím i emocím ostatních a snížit tak množství prožívaného stresu. Stres je kvalifikován jako jeden z nejčastějších spouštěčů trestných činů.

"Je fajn vědět, že venku jsou lidé, kterým není jedno, že ve vězení sedí také lidi." odsouzený z Věznice Vinařice.

Daniel Goleman, světoznámý psycholog a vědecký publicista, z knihy Pozornost, skrytá cesta k dokonalosti (Jan Melvil Publishing, 2014):
"Často nemůžeme ovlivnit stresory ve světě kolem nás, ale můžeme se naučit měnit naše automatické reakce na ně… A to právě díky tréninku mindfulness (česky také bdělá pozornost, duchapřítomnost, všímavost). Rozvíjení schopností uvědomování, soustředění, posílení klidu a rovnováhy se pravděpodobně významně podílí na zlepšení psychické resilience i tudíž i imunity."

Kurzy všímavosti pro vězně

Postup domluvy realizace kurzu

  1. Oslovíme sociální pracovníky a vedení věznice, zda mají zájem o rozvoj všímavosti.
  2. Uspořádáme úvodní seznamovací lekci pro zaměstnance věznice přímo v prostorách věznice.
  3. Proběhne osmi týdenní kurz všímavosti pro zaměstnance věznice.
  4. V návaznosti na uskutečněný kurz pro zaměstnance domluvíme totožný kurz pro odsouzené.
  5. Realizujeme osmi týdenní kurz všímavosti pro odsouzené. Díky spolupráci se sociálními pracovníky věznice mají odsouzení možnost po dobu kurzu denně rozvíjet svoji všímavost.
  6. Provedeme vyhodnocení obou kurzů a domluvíme možnosti pokračování.

Pokud není možné realizovat z personálních důvodů kurz pro zaměstnance věznice, realizujeme rovnou kurz pro odsouzené.

"Tento program mi pomohl ke zvládání vzteku. Děkuji za snahu a trpělivost se mnou pracovat." Účastník kurzu všímavosti ve Věznici Ostrov.

Parametry kurzu

Délka kurzu: 8 týdnů (2 hodiny týdně s lektorkou + 45 minut denně práce na úkolech)
Cílové skupiny: Odsouzení ve výkonu trestu (speciální oddíl) + zaměstnanci věznice
Kapacita kurzu: 15 osob v jedné skupině
Náplň kurzu: Rozvoj všímavosti (trénink „mindfulness“)
Podmínky účasti v kurzu: Dobrovolná účast a možnost denního setkávání skupiny alespoň na 45 minut pro plnění týdenního úkolu.

Cíl kurzu

Cílem programu je zlepšení schopnosti snižování stresu, zvládání emocí a těžkých životních situací u pachatelů a osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Realizace kurzů všímavosti přispěje ke snížení recidivy pachatelů a k usnadnění jejich integrace do společnosti.

Soulad s Koncepcí prevence kriminality

Program spadá do Prioritní oblasti „C“ Koncepce prevence kriminality:
Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy – resocializace pachatelů, práce s násilnou osobou.

Specifický cíl C1 „České vězeňství se koncepčně zaměřuje na nápravu odsouzených za účelem předcházení recidivě a na propojení s prevencí kriminality a postpenitenciární péčí s cílem směřovat k reintegraci pachatelů.”

V čem kurz pomáhá

Rozvoj všímavosti pomáhá pachatelům při návratu a integraci do společnosti, při zvládání emocí a stresových situací.

Zaměstnancům věznice kurz pomáhá se zvládáním stresových situací, s každodenní prací s pachateli, uvědomění si své osobnosti i osobnosti pachatelů.

Reference

Program byl realizován v ČR ve Věznici Vinařice, Liberec, Ostrov, Horní Slavkov a ve Věznici Příbram.

Vědecky ověřené dopady rozvoje všímavosti (mindfulness) v zahraničí naleznete zde.

Soucitné vězeňství

Tento program pomáhá zavádět prvky praxe zvané "soucitné vězení", tj. pomáhá v nalezení vnitřní síly, učí lépe rozumět svým emocím i emocím ostatních.

Podpořte kurzy všímavosti pro vězně

Zorganizovali jsme zatím 8 kurzů všímavosti ve věznicích a chceme pokračovat dál. Dává nám smysl systematicky, smysluplně a efektivně pracovat s vězni i personálem věznic. Máme velmi účinný způsob, který pomáhá se zvládáním agrese, rozvíjí respekt a sebedůvěru.

Víme o věznicích, které chtějí spolupracovat, o vězních, kteří na sobě chtějí pracovat. Máme zkušené lektory.

Sháníme finanční podporu na realizaci kurzů v dalších věznicích. Prosím, přidejte se k nám a pomozte nám kurzy realizovat.

Můžete nás podpořit libovolnou částkou na náš transparentní účet: 2500914385/2010 nebo jednoduše on-line platbou níže:

Kde jsme kurzy realizovali

Věznice Světlá nad Sázavou

V roce 2024 jsme realizovali 2 kurzy všímavosti v ženské Věznici Světlá nad Sázavou. Jeden kurz byl pro odsouzené a druhý pro zaměstnance věznice. Oba kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Věznice Příbram

V roce 2023 jsme realizovali jeden kurz všímavosti pro skupinu odsouzených pod vedením Jaroslava Chýleho.
V roce 2022 jsme realizovali osmitýdenní kurz pro 15 odsouzených ve výkonu trestu. Kurz vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Věznice Horní Slavkov

V roce 2019 jsme realizovali dva osmitýdenní kurzy všímavosti ve věznici Horní Slavkov. Kurzu se účastnilo 11 zaměstnanců věznice a 13 odsouzených. Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Na jaře roku 2018 jsme realizovali 2 kurzy všímavosti ve Věznici Ostrov. Kurzy vedla lektorka Kateřina Macháčková.
První kurz byl pro 13 zaměstnanců věznice (psychologové, sociální pracovníci, terapeuti) a druhý pro 13 odsouzených.

Na podzim roku 2017 jsme realizovali MBSR kurz (Mindfulness-based stress reduction) ve Věznici Liberec. Kurz vedl lektor mindfulness Jaroslav Chýle.
Účastnilo se 12 odsouzených a 2 terapeuti z věznice.

V roce 2016 a 2017 jsme realizovali dva kurzy všímavosti ve Věznici Vinařice. Kurzy vedl lektor všímavosti Jan Burian.
Účastnilo se 24 odsouzených ve výkonu trestu.

Partneři projektu

Nadační fond Zeměkvět

Projek Kurz všímavosti ve vězení podpořil v roce 2023 Nadační fond Zeměkvět.

Kontaktní osoba

Petra Morávková

Petra Morávková

Starám se o realizaci kurzů jógy a všímavosti ve vězení. Komunikuji s vedením věznic a sháním finance na realizaci těchto kurzů. Máte zájem o kurz v některé věznici? Chtěli byste kurz se svojí organizací podpořit? Kontaktujte mne.