Kurz všímavosti ve vazební věznici Liberec

Během podzimu 2017 jsme realizovali v rámci projektu Všímavosti do vězení kurz všímavosti pro odsouzené v liberecké vazební věznici.

Program vedl Jaroslav Chýle, který je certifikovaným MBSR lektorem.

Vězni se setkávali každý týden s lektorem na 2,5 hodiny. Lektor představil oblast, kterou mohli procvičovat. Následně skupina obdržela zvukovou nahrávku na CD, kde byly v délce cca 40 minut nahrané instrukce na denní cvičení. Každý den měla skupina domluven prostor na hodinové cvičení mindfulness (rozvoje všímavosti).

Po 6 týdnech trvání kurzu se lektor se skupinou sešele místo 2,5 hodin na celých 7 hodin a vězni mohli společně s lektorem procvičovat to, co se během mindfulness programu naučili.

Hodnocení kurzu všímavosti ve věznici Liberec

Subjektivně se u většiny účastníků projevily pozitivní změny v prožívání stresových situací, v jejich reakcích, regulaci emocí. Došlo u nich ke zklidnění, zvýšení trpělivosti, zlepšení pozornosti, zájmu a motivace. U pěti odsouzených toto zlepšení bylo relativně více znatelné, u tří z nich významně.

Podobné zlepšení v uvedených oblastech bylo pozorováno i u terapeutů. Dojem terapeutů z průběhu a účinků programu na ně samotné i na většinu odsouzených byl příznivý. Několik účastníků uvedlo, že se zlepšil jejich zdravotní stav a tělesná kondice, zejména se u nich snížila bolestivost.

Závěrečná evaluace programu účastníky (pro odsouzené anonymní)ukázala, že byli s programem relativně spokojeni. Absolventi programu nejčastěji zmiňují pozitivní dopad v oblasti zdravotního stavu a zvládání stresových situací. Sedm z nich udává, že získali v programu něco, co pro ně má trvalejší hodnotu nebo význam, dva (odsouzení) si tím nejsou jisti a jeden odsouzený udává, že nic takového nezískal.

Kompletní zprávu lze prohlédnout zde.