Co mají společného jóga a mindfulness?

Posláním Nadace Plné Vědomí je podporovat rozvoj plného vědomí všech bytostí skrze jógu a praxi všímavosti (mindfulness). Proč ale zrovna tyto dva systémy a jak spolu souvisejí?

Jóga a mindfulness jsou dvě různé techniky, které však mají společné prvky. Jóga je tradiční indická praxe, která kombinuje fyzické cvičení, dýchání a meditaci, zatímco mindfulness je technika pozorného vnímání přítomného okamžiku. Zatímco jóga je postavena na učení véd, mindfulness vychází z buddhistické tradice. Mají tedy odlišné kořeny, přesto sdílejí několik společných prvků.

Pozornost na dech - Jóga i mindfulness zdůrazňují význam pozornosti na dech jako základního prvku v meditační praxi. Dech je pro ně klíčem ke spojení těla a mysli.

Uvědomění si těla - Oba systémy také kladou důraz na uvědomění si těla a jeho pozic. Během jógy se zaměřujeme na správnou polohu těla a udržování rovnováhy, zatímco mindfulness nás učí vnímat pocity, napětí a bolest v těle.

Uvolnění mysli - Praxe jógy i všímavosti pomáhá uvolnit mysl a snížit stres. Během jógy se snažíme soustředit na svůj dech a pohyby, zatímco mindfulness nás učí být vědomi svých myšlenek a pocitů a nechat je jen tak proudit, aniž bychom se jimi nechali pohltit.

Praxe - Jóga i mindfulness jsou praxe, které vyžadují čas a trpělivost. V obou případech je důležité praktikovat dlouhodobě a vytrvale, aby bylo možné rozpoznat účinky.

Je tedy zřejmé, že ačkoliv jóga a mindfulness pocházejí z odlišných tradic, mohou se vzájemně doplňovat a podporovat. Praktikování jógy může pomoci uvolnit tělo a připravit se na meditační praxi mindfulness, zatímco praxe mindfulness může pomoci zlepšit koncentraci a soustředění během jógy.