Křesťanská meditace: být s bohem tady a teď

Meditace je pro husitského kněze a biskupa Juraje Jordána Dovalu cestou k nalezení plné jednoty s bohem. Meditovat lze v poušti, v hloubi lesa i na vysoké skále. Meditací ale může být každá činnost, každý okamžik, říká Juraj Dovala v nejnovějším rozhovoru v rámci projektu Sjednocení v tichu.  

Základem meditace podle něj musí být bdělé, vědomé vnímání, pak se může rozvíjet krása kontemplativního pohledu na svět, užívání si života, přijímání každého okamžiku jako jedičného, radostného splynutí s bohem. S bdělostí se pak spojuje laskavost, rozvíjí se láska a soucit. Neboli být s bohem tady a teď, říká Juraj Dovala v rozhovoru, který bude brzy zveřejněný na našem webu. 

Přenést ticho pouště do ruchu světa

Jaký je rozdíl mezi křesťanským pojetím meditace a kontemplace dříve a dnes? Proč dnes křesťanská mystika zažívá renesanci? Na to vše odpovídá Juraj Dovala a zmíní i hnutí Křesťanská meditace, které založil benediktinský mnich John Main. Tato meditace se snaží přiblížit k vnitřnímu tichu a boží přítomnosti opakovanáním mantry.

Každá modlitba se dá zvnitřnit a poté se z ní stane meditace. A z meditace zase udělám modlitbu, když ji zverbalizuji. Juraj Dovala uznává, že v negevské poušti v Izraeli nebo v odlehlosti lesa se medtuje lépe, ale ideálem je umět přenést prožitek posvátného okamžiku do každodenního žití. Přenést ticho pouště do ruchu světa.

Rozhovory o meditaci budou pokračovat

Nový projekt našeho nadačního fondu Sjednocení v tichu přináší vhledy do podstaty různých přístupů k meditační praxi v hlavních mystických tradicích. Vedle husitské kaple se rozhovory odehrávají v buddhistické gompě, v taoistické přírodě a na dalších místech. Cílem projektu je zprostředkovat poznání, že podstata meditace je stejná ve všech těchto tradicích. Cesta k ní je však rozličná. Různé cesty pro různé lidi. Za všemi obrázky, vírou a přesvědčením je ticho, klid a absolutní přítomnost. Rozhovory budou zveřejňovány na tomto webu a na konci letošního roku je všechny vydáme v tištěném sborníku.