Podpora jógy a meditací v roce 2022

Do 31. března 2022 přijímáme žádosti o příspěvek na projekty jógy a meditace určené pro sociálně potřebné skupiny.

Zaměření grantové výzvy

Do grantového řízení lze podávat žádosti o příspěvek na projekty jógy a meditace:

 • pro sociálně potřebné skupiny (senioři v domovech pro seniory, děti v dětských domovech apod.)
 • pro skupiny lidí, jejichž zaměstnání na ně klade vysoké nároky a zároveň je prospěšné pro společnost (zdravotníci, vychovatelé, učitelé, pečovatelé apod.)

Cíl grantové výzvy

Podpora programů a aktivit podporujících:

 • sebeuvědomění,
 • duševní hygienu,
 • snížení stresu,
 • schopnost zvládat náročné situace klidněji a s hlubším pochopením.

Základní podmínky

 • Předkládaný projekt musí být založený na využití meditačních a jógových technik.
 • Realizace projektu na území České republiky.
 • Cílová skupina podpory odpovídá definici v zaměření grantové výzvy.

Oprávnění žadatelé a výše podpory

 • O příspěvky mohou žádat právnické a fyzické osoby na základě předepsané žádosti a ve stanoveném termínu.
 • Minimální požadovaná částka: 10 000 Kč
 • Celková částka k přerozdělení: 400 000 Kč

Harmonogram

 • Vyhlášení grantové výzvy: 18. ledna 2022
 • Uzávěrka podání žádostí - I. kolo: 31. března 2022
 • Oznámení výsledků udělení grantů - I. kolo: duben 2022

Jak požádat o grant

 1. Vyplňte on-line formulář.
 2. Pošlete krátké osobní video s představením projektu a žadatele (max. 5 min.) na email granty@plnevedomi.cz.

Není třeba se obávat byrokratických složitostí. V případě nejasností nás kontaktujte a pomůžeme vám je vyřešit.

Podpořené žádosti v minulém roce

 • Sestry premonstrátky cvičili se seniory v Olomouci.
 • Body & mind terapie pro pedagogy a sociální pracovníky v Říčanech.
 • a dalších devět projektů, které postupně doplníme.

FAQ - otázky a odpovědi

Kdo může žádat o grant?
O grant mohou žádat fyzické osoby i registrované právnické osoby.

Jak mohu zažádat o grant?
O grant lze žádat vyplněním on-line formuláře. Jiná forma není možná.

Kdy mohu o grant požádat?
Přihlášku lze podat kdykoliv od zveřejnění grantové výzvy do data uzávěrky stanoveného v harmonogramu.

O jakou částku mohu žádat?
Minimální výše příspěvku je 10 000 Kč. Maximální je stanovena celkovou částkou určenou pro aktuální grantovou výzvu.

Je možné podat od jednoho subjektu více žádostí?
Ano je, pokud se žádosti týkají různých projektů.

Lze o grant na stejný projekt žádat opakovaně?
Ano lze.

Jak zpracováváte osobní údaje?
To popisujeme v dokumentu: Zásady zpracování osobních údajů.

Kontaktní osoba

Petra Morávková

Petra Morávková

Pomůžu vám s případnými nejasnostmi s aktuální otevřenou grantovou výzvou.