První ročník meditačního retreatu Sjednocení v tichu

21. - 25. září 2022 se Kubasova chalupa naplnila lidmi, kteří se rozhodli strávit pět dní v meditaci a tichu. Meditační retreat, který proběhl, je součástí našeho dlouhodobého projektu Sjednocení v tichu. Doplnil tak rozhovory o meditaci a květnový Festival přítomnosti.

Většina každého z pěti dnů byla věnována právě spočinutí v tichu. Vyzkoušeli jsme jak meditace buddhistické tradice Sakja, se kterou nás seznámil Sonam Tsering, tak jsme pod vedením Honzy Buriana poznali řadu, taktéž z buddhismu vycházejících, technik mindfulness. Většina lidí přivítala i možnost každodenního protažení na lekci jógy a procházek v nádherné přírodě okolí Kubasovy chalupy.

Meditační retreat Sjednocení v tichu byl otevřený všem. Každý si mohl najít to svoje, načerpat inspiraci a podpořit svojí vlastní praxi, bez ohledu na to, jaké má s meditací zkušenosti. Pro někoho bylo těchto pět dní oázou klidu, pro někoho náročnou výzvou.

Protože jsme chtěli zůstat u zvyklostí Východu a toho, jak je předáváno učení právě tam, byl závěr retreatu věnován seznámení se s jedním ze základů buddhismu - dánou. Dána neboli štědrost, či dobročinnost nás vede k tomu, abychom potlačili svoji chamtivost. Ve východních tradicích bylo běžné, že žáci platili svým učitelům dle svého uvážení. Proto si na závěr retreatu každý účastník sám vyhodnotil, jaký přínos pro něj měl. Ukázalo se, že je pro řadu z nás daleko komfortnější, když máme určenou cenu, kterou zaplatíme. Předem byla stanovena pouze cena za stravu a ubytování. Ocenění organizace a vedení programu už bylo na každém z účastníků.

Jsme moc vděční, že každý zvážil své možnosti, projevil svoji štědrost, a tak se na programy Nadace Plného Vědomí posbíralo téměř 80 000,- Kč. Děkujeme!

Děkujeme všem, kteří s námi strávili těchto nádherných pět dní. Děkujeme Sonamovi Tseringovi a Honzovi Burianovi, kteří se podělili o svoje zkušenosti, inspirovali nás a podpořili na naší cestě.🙏

Těšíme se zase za rok - ve stejnou dobu na stejném místě: Meditační retreat 2023