Pokladnice moudra: kniha Pravda je

"Jsme tu proto, abychom jeden druhému pomohli. Nemysli si, že já jsem výše a ty níže. Jsme tu proto, abychom zjistili, jak můžeme být Šťastní, jak může být celý svět Šťastný," říkal Papadží, který inspiroval mimo jiné i manžele Tomášovy.

Šrí H. W. L Púndža, známý také jako Papadží, byl žák a pokračovatel Šrí Ramany Maharišiho. Kniha Truth Is (Pravda je) je klasikou, je to sbírka jeho promluv z let 1990–1996 mezi ním a lidmi, kteří ho navštívili. „Pravda Je“ je mezi lidmi všech duchovních tradic chována ve velké úctě, zvláště pak u stoupenců advaity (učení o nedualitě).

Púndža nám ukazuje tisíce způsobů, jak se dotazovat, kdo skutečně jsme, jak přivést své vědomí do nekonečnosti okamžiku, jak se odevzdat moudrosti Pravdy. Jeho učení je jedním ze zdrojů, z nichž v Čechách čerpali Eduard a Míla Tomášovi.

O knize Pravda je

Kniha obsahuje mnoho jednoduchých nadčasových pravd. Kdekoli knihu otevřete, najdete něco, co ve vás zarezonuje. Nákupem knihy přispíváte 100 % na projekty Nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí.

Kapitoly má kniha jen proto, že byly položeny různé druhy otázek. Všechny odpovědi však mají jediný význam: Jsi Věčné Bytí, Nesvázané a Nerozdělené. Teď jsi s někým, kdo nemá žádné učení a kdo říká jen Jediné, a ani to není samotným učením: Buď jen Tiše, vše bude dobré, Buď Tiše. Ty jsi samotným Bohem! Co jiného? Tady a Teď, Všude, Jsi Šťastný, Jsi Klidem.

Nenech v sobě vyvstat představu, že máš potíže. To jediné máš udělat. Není to o hledání, ale o tom, že přestaneš odvádět svou pozornost.

Šrí H. W. L Púndža aneb Papadží

Narodil se v Pandžábu v roce 1910. Pravdu si uvědomil, když mu bylo osm let. Jeho uvědomění dosáhlo vrcholu ve třicátých letech 20. století, kdy potkal svého gurua, Šrí Ramanu Maharišiho, mudrce z indické Arunáčaly. Převzal od něj metodu sebedotazování, skrze kterou člověk může poznat sám sebe i Pravdu.

Od té doby sdílel krásu Pravdy svými moudrými slovy, pohledem, dotekem, či jednoduše tichou duchovní silou, jež vyzařovala z jeho přítomnosti. Svou laskavostí, moudrostí a s notnou dávkou humoru pomáhal lidem překonat omezení ega. Papadží opustil své tělo v září roku 1997.

"Jsme tu proto, abychom jeden druhému pomohli. Nemysli si, že já jsem výše a ty níže. Jsme tu proto, abychom zjistili, jak můžeme být Šťastní, jak může být celý svět Šťastný. O tom můžeme spolu mluvit: Jak můžeme být Šťastní a jak můžeme toto Štěstí předat všem Bytostem."

Ukázka z knihy