Nový film odhaluje pandemii traumatu

Světlo světa spatřil v červnu 2021 přelomový mezinárodní film The Wisdom of Trauma, dokument o tom, jak individuální i kolektivní trauma tvaruje náš svět a ovlivňuje náš život. A o tom, že traumatizovaní jsme svým způsobem všichni, někdo více, někdo méně. Hlavním protagonistou filmu je Dr. Gabor Maté, kanadský lékař a proslulý odborník na trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství. Ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné.

K soucitné společnosti

“Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran. Dr. Maté nám dává novou vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši vzniká znepokojivé chování a nemoci.”

Jeho vizí je společnost, která lidi a komunity nesoudí podle toho, čím jsou a co “provedli”, ale podle toho, co prožili. Odhaluje nedozírné následky, až pandemii traumatu, které protkávají celou naši společnost a formují ji.

Nenormální kultura

Film zároveň naznačuje, jak nově k léčbě traumatu přistupovat a především si klade za cíl po celém světě iniciovat diskusi vedoucí ke společnosti, jež by byla o traumatu a jeho dopadech informovaná a brala je v potaz.

"Tolik z toho, co v této kultuře nazýváme nenormálním, je ve skutečnosti normální reakcí na nenormální kulturu. Nenormálnost nespočívá v patologii individuí, ale v samotné kultuře, která vede lidi k utrpení a dysfunkčnosti." zmiňuje Dr. Gabor Maté v novém filmu.

Online premiéru filmu doprovázely také rozhovory s předními světovými odborníky na trauma, jeho léčení, transpersonální psychologii apod. (Thomas Huebel, Peter Levine, Stanislav Grof a další) či s celebritami (Alanis Morissette), které byly ochotny o svém traumatu hovořit.

Film v ČR

Nadační fond pro rozvoj plného vědomí požádal o partnerství celého projektu (práva na vysílání/promítání filmu a rozhovorů v ČR a jeho překlad a otitulkování do Čj). Věříme, že film představíme české veřejnosti co nejdříve a budeme iniciovat diskuzi o traumatu, jeho dopadech a jeho léčbě. Proč? Protože v nadačním fondu usilujeme o rozvíjení laskavosti, soucitu, (sebe)přijetí, štědrosti, lásky…. a to nejde u traumatizovaných jedinců žijících v traumatizované, fragmentované společnosti. Aktuální informace k promítání filmu v ČR na: https://www.plnevedomi.cz/trauma

Producenti filmu

Producenti a autoři filmu Zaya a Maurizio Benazzo jsou mimo jiné vyznavači advaity a založili neziskovou organizaci Science and Non-Duality.