Jóga pro seniory v domově Wágnerka

Jedním z projektů, které jsme v loňském roce vybrali a finančně podpořili, bylo i cvičení pro seniory v Domově pro seniory Wágnerka.

Lekce probíhaly od ledna do března. Lektorka Petra Dušková obcházela jednotlivé pokoje, na každém strávila 20 minut. Pravidelné cvičení přizpůsobené klientům domova ocenili nejen samotní senioři, ale také zaměstnanci, kteří zmiňovali, že po lekcích jsou senioři dobře naladěni a je s nimi lepší spolupráce. Pozitivně reagovaly také rodiny seniorů, což nám jenom potvrzuje naši dřívější zkušenost, že cvičení nemá vliv pouze na seniory, kteří lekce absolvují, ale také na lidi, se kterými se setkávají. Praxe jógy má tak pozitivní dosah daleko větší, než pouze na klienty účastnící se lekcí.

Sami klienti, kterým bylo mnohdy přes 90 let, nejčastěji oceňovali možnost pohybu. Přínosem pro ně byly také dechové techniky, relaxace a mentální uvolnění. Zmiňovali i význam pravidelnosti cvičení. Byli rádi, že "se něco děje", že za nimi lektorka pravidelně dochází.