Finanční sbírka pro kurzy psychohygieny

Kurzy psychohygieny a prevence syndromu vyhoření začínají svým prvním během již 4. května 2021. Jen do prvního kurzu se registrovalo přes 1200 zájemců, a to nejen zdravotníků, ale i učitelů, hasičů, pečovatelů a dalších.

nic není zadarmo...

I když jsou kurzy nabízeny zdarma, jejich realizace něco stojí. Proto jsme ve spolupráci s portálem Znesnáze21 zahájili sbírku "SOS pro zdravotníky a pomáhající profese: Kurzy psychohygieny zdarma".

Věříme, že se najde dost dárců, abychom lidem z cílových skupin, ale i rodičům či učitelům mohli dopřát lekce, ve kterých se zdarma dozví, jak snížit stres a napětí, znovu načerpat energii do života, nastolit duševní rovnováhu a spokojenost. Více o sbírce zde:

Kurzy jsou zaměřeny prakticky pro osvojení a rozvoj návyků hlubší psychohygieny a déletrvající prevence syndromu vyhoření. Rozvíjí schopnost všímavosti a vnitřního nazírání pomocí přístupů mindfulness a kognitivně behaviorální terapie.

... láskou k sobě to jen začíná

„Mindfulness, umění zaměřit pozornost, nacházení vnitřního klidu a inspirace, nadhled a vhled, vědomé zacházení se svými myšlenkami, emocemi a energií, péče o sebe a vlastní zdroje jsou v dnešní době potřeba víc než kdy jindy. Základem pro účinnou, moudrou a udržitelnou pomoc druhým je láska k sobě a péče o sebe. S láskou Vás provedu částí sebepoznání a seznámím Vás s efektivními nástroji, jak na to,“ říká psycholožka a přední lektorka mindfulness Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková, která kurzy povede.

Více o kurzech psychohygieny zde: https://www.plnevedomi.cz/psychohygiena