Kurz psychohygieny pro zdravotníky a pomáhající profese

Psychohygiena pro zdravotniky a pomahajici profese zdarma - podzim 2021

Nadační fond pro rozvoj plného vědomí přináší ucelený praktický on-line kurz vedený špičkovými odborníky na psychohygienu a prevenci vyhoření.

  • 8 týdenní on-line kurz zdarma
  • 2 hodiny týdně živé vysílání
  • podpůrná cvičení v mezičase
  • všechny lekce dostupné ze záznamu

Pracovníci pomáhajících profesí (zdravotníci, pečovatelé, vychovatelé, terapeuti, sociální pracovníci a další) o nás pečují v momentech, kdy to potřebujeme. Pojďme jim také pomoci načerpat zpět energii do života.

Nedostatek času, emoční i mentální přetížení a stres jsou často součástí jejich práce.

8 týdenní on-line kurz 14. září - 16. listopadu 2021

Kurz je zaměřen prakticky pro osvojení a rozvoj návyků hlubší psychohygieny a déletrvající prevence syndromu vyhoření. Rozvíjí schopnost všímavosti a vnitřního nazírání pomocí přístupů mindfulness a kognitivně behaviorální terapie.

Zlepšení po absolvování kurzu je patrné v oblastech mentální odolnosti, prevence vyhoření, regulace emocí, snížení stresu a napětí, nalezení vnitřní harmonie, spokojenosti a nadbytku psychických sil.

Kurz vede psycholožka a přední lektorka mindfulness Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková.

Kasia Korda

Mgr. Katrzyna Korda Jedzoková (Kasia Korda) je psycholožka, psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně behaviorální terapii, cestovatelka, učitelka mindfulness, matka tří dětí, milovnice života, nezkrotná bytost.

Dlouhodobě se věnuje využití meditace mindfulness (všímavosti) v individuální terapii i běžném životě. Vede skupinové tréninky této metody, vyučuje ve výcviku terapeuty a působí v soukromé léčebně závislostí. Do své práce často vkládá terapii dobrodružstvím, prožitkové techniky a práci s tělem.

 


Harmonogram kurzu

1. týden: Základy všímavosti

Termín: 14. září 17:30 - 19:30

Všímavost (mindfulness) je umění spočívat v přítomnosti, aniž bychom svou mentální energií plýtvali na obavy a očekávání minulých nebo budoucích událostí, na které nemáme bezprostřední vliv.

Je základem pro rozvoj a udržení harmonického života. V pomáhajících profesích je to velmi důležitá schopnost, která nám pomůže zvládat množství impulzů a stresů z pracovního prostředí.

V prvním setkání se budeme věnovat důležitosti vnitřního nazírání, umění zastavení, kultivaci vnitřního pozorovatele, techniky psychologické první pomoci v krizové situaci, základům meditace všímavosti, formálním i neformálním technikám k okamžitému použití.

2. týden: Tělo jako kotva do přítomnosti

Termín: 21. září 17:30 - 19:30

Stresové prostředí a prožívání je úzce spojené s reakcemi našeho těla. Také skrze tělo můžeme pozitivně ovlivňovat stav naší mysli.

V druhém setkání se budeme zabývat: rozvíjením všímavosti skrze tělo a vlivem těla na naši psychiku, jednoduchými návyky a technikami podporujícími kotvení pozornosti v těle, skenováním těla jako nástroje regulace napětí, autogenním tréninkem, aktivací parasympatické nervové soustavy pro vyvážení dlouhodobého stresu a všímavým pohybem.

+ Bonusová lekce jógy s Petrou Morávkovou pro rozvoj duchovní praxe.

3. týden: Zaměřeno na dech

Termín: 5. října 17:30 - 19:30

Dechová cvičení jsou nejjednodušší metodou, skrze kterou můžeme ovládat svoji mysl, tělo, zdraví, výkon a duševní pohodu. Třetí setkání bude plné praktických dechových cvičení:

dech jako kotva přítomného okamžiku, oxygen advantage: základy zdravého dýchání, proč a jak dýchat více nosem, jak si jednoduše zvýšit kapacitu plic, dechové cvičení pro okamžité zklidnění mysli, dechové cvičení pro aktivaci a přípravu na výkon, dechové cvičení k podpoře uzemnění a přijetí.

4. týden: Emoce a potřeby, automatické reakce, role oběti a role tvůrce

Termín: 12. října 17:30 - 19:30

Automatické reakce a také emoční vypětí jsou často velkými požírači naší energie. Ve čtvrtém setkání se na ně pokusíme podívat z širší perspektivy a naučíme se, jak nebýt jejich obětí, ale vědomě vytvářet naši realitu. To vše díky kombinaci přístupů všímavosti a základů kognitivně-behaviorální terapie.

Projdeme si oblasti: jak vznikají negativní emoce, co je udržuje v naší mysli, jaké jsou naše základní potřeby a zda se nám je daří alespoň částečně uspokojovat, jak se nenaplněné potřeby automaticky odrážejí v našem prožívání, co jsou automatické reakce, techniky na vycházení z automatických negativních reakcí, identifikace role oběti, vědomé vytváření vlastní prožívané reality a práce s vizualizací.

5. týden: Mysl

Termín: 19. října 17:30 - 19:30

Často se stane, že se sami zapleteme do bludného kruhu našich myšlenek, emocí a chování. Jak se v nich vyznat, získat odstup a pak i změnit začarovaný kruh? Tomu se budeme věnovat v pátém setkání.

Automatické negativní myšlenky, bludné kruhy a restrukturalizace myšlení.

Co spouští negativní myšlenky? Uvědomujeme si je vůbec? Jak spolu souvisí myšlenky, emoce, tělesné prožívání a chování? Tyto čtyři aspekty našeho fungování vytvářejí bludné kruhy. Často jsme zcela automaticky, neuvědoměle obětí našich negativních myšlenek, které spouští emoce, tělesné reakce a chování. Naučíme se je identifikovat a restrukturalizovat tak, abychom byli schopni lépe řídit a ovládat své vnitřní nastavení a prožívání.

6. týden: Zdroje

Termín: 2. listopadu 17:30 - 19:30

Pro zdravě se vyvíjející, silnou osobnost žijící v harmonii je nezbytné znát zdroje své síly. Projdeme si zdroje vnější, vnitřní, individuální i univerzální a naučíme se, jak s nimi moudře pracovat. Ukážeme si techniky zdrojování, nacházení síly a vnitřní harmonie.

7. týden: Laskavost k sobě a ostatním, zdravé hranice

Termín: 9. listopadu 17:30 - 19:30

Aby laskavost k ostatním byla autentická a udržitelná, je důležité se zaměřit na rozvíjení laskavosti k sobě. V pomáhajících profesích bývá kamenem úrazu, často i vyhoření, přehnané zaměření pozornosti na pomoc ostatním, aniž by byl vytvořen pevný základ laskavosti k sobě. Zaměříme se na techniky rozvíjení laskavosti k sobě, uvědomění vlastních hranic a jejich ochranu.

8. týden: Všímavá komunikace

Termín: 15. listopadu 17:30 - 19:30

Komunikace a vztahy jsou základem naší vnitřní spokojenosti. Rozvineme techniky všímavosti, zpřítomnění a laskavosti v komunikačním schématu, aby nám komunikace přinášela radost a potěšení a byla nástrojem pro zpřítomnění, ale také jasné vyjadřování vlastních hranic a potřeb.

+ Bonusová lekce se Šárkou Weberovou na téma transparentní kruhové komunikace.


Kontaktní osoba pro dotazy ke kurzu

Markéta Černoušková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 606 626 610


Finanční podora kurzu

Kurz financuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí. Můžete přispět libovolnou částkou zde.

Děkujeme.

 

Psychohygiena pro zdravotníky a pomáhající profese

další projektyKurz jógy a meditace ve vězení

Získání síly, zlepšení koncentrace a všímavosti. Pomáháme lidem z vězení při návratu do společnosti. Vnímáme je jako silné a důležité osobnosti.

číst dál


Kurzy jógy pro seniory

Zajišťujeme seniorům prožitek přítomnosti během pravidelných a bezplatných lekcí jógy.

číst dál


Webový portál "Jóga-Online.cz"

Cvičte jógu tam, kde je vám nejpříjemněji. Nabízíme dostupné kurzy i pro lidi se špatnou mobilitou a jógu lze tak cvičit v pohodlí domova.

číst dál