Mindfulness ve Věznici Ostrov

30.07.18

Mindfulness ve Věznici Ostrov 2018

Během května - července 2018 jsme realizovali v rámci projektu Všímavosti do vězení další mindfulness kurz pro odsouzené ve Věznici Ostrov.

Kurzu se účastnilo 12 odsouzených ve výkonu trestu. Mindfulness program připravila a vedla lektorka Kateřina Macháčková.

Skupina se scházela s lektorku jednou týdně v seminární učebně přímo v prostoru ostrovské věznice. Lektorka během 2,5 hodinového setkání představila skupině tréninkový plán rozvoje všímavosti na další týden. Postupně se tak odsouzení seznamovali s různými technikami a každý si z nich vybral tu, která mu vyhovuje nejvíce.

Mimo týdenní setkání s lektorkou se odsouzení scházeli každý den v seminární místnosti se sociální pracovnicí a ta jim pouštěla na přehrávači připravené meditace od lektorky, které souvisely s aktuálně probíraným tématem.

Mindfulness ve Věznici Ostrov 2018

Témata, která přinášeli odsouzení během kurzu

 • vyčerpání, neschopnost relaxovat
 • neschopnost se soustředit a odtrhnout se od probíhajících myšlenek spojených s výkonem trestu
 • málo radosti ze života
 • impulzivita
 • stereotyp
 • problémy se spánkem
 • otupělost k prožívání (necítili nic v těle, bez emocí)
 • paranoa ve vztahu k vězňům i ke kolegům ("všichni lžou, nikomu se nedá věřit")

Účastníci kurzu vyplnili na začátku a na konci kurzu dotazník všímavosti a dle výsledků lze říci, že se všichni výrazně posunuli z autopilotního režimu do přítomného okamžiku a jejich soucit sám se sebou vzrostl.

Mindfulness ve Věznici Ostrov 2018

Pozorovatelná zlepšení účastníků po absolvování kurzu

 • lepši držení těla
 • volnější/plnější dýchání
 • uvolněný obličej a více úsměvů
 • hlasitější a srozumitelnější verbální projev
 • konkrétnější pojmenovávání popisovaných jevů – značný ústup generalizace
 • menší projevy nervozity při naslouchání
 • upřímnější a ochotnější sdílení
 • dle interakce ve skupině se také většina z nich přestala izolovat a začali projevovat empatii a sounáležitost
 • dokáží podávat konstruktivní zpětnou vazbu, ocenit či pochválit, vyjádřit pochopení

Mindfulness ve Věznici Ostrov 2018

Hodnocení účastníků kurzu po jeho absolvování

 • jsou uvolněnější
 • dokáží držet odstup (pozice bdělého pozorovatele)
 • častěji jsou tady a teď
 • zvýšila se schopnost koncentrace
 • více si uvědomují své tělo
 • když se dostanou k nějakému dobrému jídlu (například balíček z domova), dokážou si jej lépe vychutnat
 • zvýšila se trpělivost
 • zvýšila se laskavost k sobě i ke svému okolí -> dokáží říkat NE (uvědomují si vlastní hranice), umějí si udělat příjemnější den
 • snadněji dokáží uvolnit případné napětí
 • cítí větší stabilitu a sebevědomí
 • jsou schopni lépe naslouchat
 • lépe spí

Rozvoj všímavosti a přístup mindfulness všichni přivítali a jsou rozhodnuti jej dále rozvíjet. Důležité pro ně je pravidelné setkávání v bezpečném a klidném prostoru, kde se mohou věnovat každý sám sobě, což je v procesu integrace odsouzených velice přínosné.

Mindfulness ve Věznici Ostrov 2018

Děkujeme dárcům, kteří se podílejí na spolufinancování tohoto programu.

Děkujeme všem, kteří umožnili hladký průběh kurzu

 • Ludmila Pípalová (iniciátorka kurzu)
 • Adéla Balcarová (psycholožka Věznice Ostrov)
 • Lucie Brtková (sociální pracovnice Věznice Ostrov)
 • Kateřina Kasenčáková (psycholožka Věznice Ostrov)
 • Pavel Zange (ředitel Věznice Ostrov)

Mindfulness ve Věznici Ostrov 2018

Podpořte tento projekt

 

 

 

< všechny články