Kurz psychohygieny pro rodiče, pečovatele a všechny, co dávají

Psychohygiena pro rodice a pecovatele

Nadační fond pro rozvoj plného vědomí přináší ucelený praktický on-line kurz vedený špičkovými odborníky na psychohygienu a prevenci vyhoření.

● 8 týdenní on-line kurz zdarma
● 2 hodiny týdně živé vysílání
● podpůrná cvičení v mezičase

Rodiče jedou na tři směny, kromě práce a domácnosti musí zvládat ještě děti na distanční výuce. Učitelé k tomu všemu distančně vyučovat. Oni a vychovatelé, sociální pracovníci a další pečují o děti bez ustání. Pojďme jim (i nám) pomoci načerpat zpět energii do života.

Nedostatek času, emoční i mentální přetížení a stres jsou často součástí každodenního koloběhu.
Jak předejít syndromu vyhoření, jak si poradit s emocemi, jak nalézt vnitřní klid - to nejsou samozřejmé dovednosti. Potřebujeme se jim učit.

8 týdenní on-line kurz 13. července - 31. srpna 2021

Kurz je zaměřen prakticky pro osvojení a rozvoj návyků hlubší psychohygieny a déletrvající prevence syndromu vyhoření. Rozvíjí schopnost všímavosti a vnitřního nazírání pomocí přístupů mindfulness a kognitivně behaviorální terapie.

Zlepšení po absolvování kurzu je patrné v oblastech mentální odolnosti, prevence vyhoření, regulace emocí, snížení stresu a napětí, nalezení vnitřní harmonie, spokojenosti a nadbytku psychických sil.

Přihlašování na kurz probíhá od 24. května vyplněním přihlášky níže.

Kurz povede psycholožka a přední lektorka mindfulness Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková.

Kasia Korda

Katrzyna Korda (Kaša Ko) je psycholožka, psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně behaviorální terapii, cestovatelka, učitelka mindfulness, matka tří dětí, milovnice života, nezkrotná bytost.

Dlouhodobě se věnuje využití meditace mindfulness (všímavosti) v individuální terapii i běžném životě. Vede skupinové tréninky této metody, vyučuje ve výcviku terapeuty a působí v soukromé léčebně závislostí. Do své práce často vkládá terapii dobrodružstvím, prožitkové techniky a práci s tělem.

 


Obsah kurzu

1. týden: Základy všímavosti

2. týden: Tělo jako kotva do přítomnosti

3. týden: Zaměřeno na dech

4. týden: Emoce a potřeby, automatické reakce, role oběti a role tvůrce

5. týden: Mysl

6. týden: Zdroje

7. týden: Laskavost k sobě a ostatním, zdravé hranice

8. týden: Všímavá komunikace


Finanční podpora kurzu

Kurz financuje Nadační fond pro rozvoj plného vědomí. Podpořit ho můžete i vy, libovolným darem.

 

Harmonogram kurzu

1. týden: Základy všímavosti

Termín: 13. července 17:30 - 19:30

Všímavost (mindfulness) je umění spočívat v přítomnosti, aniž bychom svou mentální energií plýtvali na obavy a očekávání minulých nebo budoucích událostí, na které nemáme bezprostřední vliv.

Je základem pro rozvoj a udržení harmonického života. V pomáhajících profesích je to velmi důležitá schopnost, která nám pomůže zvládat množství impulzů a stresů z pracovního prostředí.

V prvním setkání se budeme věnovat důležitosti vnitřního nazírání, umění zastavení, kultivaci vnitřního pozorovatele, techniky psychologické první pomoci v krizové situaci, základům meditace všímavosti, formálním i neformálním technikám k okamžitému použití.

2. týden: Tělo jako kotva do přítomnosti

Termín: 20. července 17:30 - 19:30

Stresové prostředí a prožívání je úzce spojené s reakcemi našeho těla. Také skrze tělo můžeme pozitivně ovlivňovat stav naší mysli.

V druhém setkání se budeme zabývat: rozvíjením všímavosti skrze tělo a vlivem těla na naši psychiku, jednoduchými návyky a technikami podporujícími kotvení pozornosti v těle, skenováním těla jako nástroje regulace napětí, autogenním tréninkem, aktivací parasympatické nervové soustavy pro vyvážení dlouhodobého stresu a všímavým pohybem.

+ Bonusová lekce jógy s Petrou Morávkovou pro rozvoj duchovní praxe.

3. týden: Zaměřeno na dech

Termín: 3. srpna 17:30 - 19:30

Dechová cvičení jsou nejjednodušší metodou, skrze kterou můžeme ovládat svoji mysl, tělo, zdraví, výkon a duševní pohodu. Třetí setkání bude plné praktických dechových cvičení:

dech jako kotva přítomného okamžiku, oxygen advantage: základy zdravého dýchání, proč a jak dýchat více nosem, jak si jednoduše zvýšit kapacitu plic, dechové cvičení pro okamžité zklidnění mysli, dechové cvičení pro aktivaci a přípravu na výkon, dechové cvičení k podpoře uzemnění a přijetí.

4. týden: Emoce a potřeby, automatické reakce, role oběti a role tvůrce

Termín: 10. srpna 17:30 - 19:30

Automatické reakce a také emoční vypětí jsou často velkými požírači naší energie. Ve čtvrtém setkání se na ně pokusíme podívat z širší perspektivy a naučíme se, jak nebýt jejich obětí, ale vědomě vytvářet naši realitu. To vše díky kombinaci přístupů všímavosti a základů kognitivně-behaviorální terapie.

Projdeme si oblasti: jak vznikají negativní emoce, co je udržuje v naší mysli, jaké jsou naše základní potřeby a zda se nám je daří alespoň částečně uspokojovat, jak se nenaplněné potřeby automaticky odrážejí v našem prožívání, co jsou automatické reakce, techniky na vycházení z automatických negativních reakcí, identifikace role oběti, vědomé vytváření vlastní prožívané reality a práce s vizualizací.

5. týden: Mysl

Termín: 17. srpna 17:30 - 19:30

Často se stane, že se sami zapleteme do bludného kruhu našich myšlenek, emocí a chování. Jak se v nich vyznat, získat odstup a pak i změnit začarovaný kruh? Tomu se budeme věnovat v pátém setkání.

Automatické negativní myšlenky, bludné kruhy a restrukturalizace myšlení.

Co spouští negativní myšlenky? Uvědomujeme si je vůbec? Jak spolu souvisí myšlenky, emoce, tělesné prožívání a chování? Tyto čtyři aspekty našeho fungování vytvářejí bludné kruhy. Často jsme zcela automaticky, neuvědoměle obětí našich negativních myšlenek, které spouští emoce, tělesné reakce a chování. Naučíme se je identifikovat a restrukturalizovat tak, abychom byli schopni lépe řídit a ovládat své vnitřní nastavení a prožívání.

6. týden: Zdroje

Termín: 24. srpna 17:30 - 19:30

Pro zdravě se vyvíjející, silnou osobnost žijící v harmonii je nezbytné znát zdroje své síly. Projdeme si zdroje vnější, vnitřní, individuální i univerzální a naučíme se, jak s nimi moudře pracovat. Ukážeme si techniky zdrojování, nacházení síly a vnitřní harmonie.

7. týden: Laskavost k sobě a ostatním, zdravé hranice

Termín: 31. srpna 17:30 - 19:30

Aby laskavost k ostatním byla autentická a udržitelná, je důležité se zaměřit na rozvíjení laskavosti k sobě. V pomáhajících profesích bývá kamenem úrazu, často i vyhoření, přehnané zaměření pozornosti na pomoc ostatním, aniž by byl vytvořen pevný základ laskavosti k sobě. Zaměříme se na techniky rozvíjení laskavosti k sobě, uvědomění vlastních hranic a jejich ochranu.

8. týden: Všímavá komunikace

Termín: 7. září 17:30 - 19:30

Komunikace a vztahy jsou základem naší vnitřní spokojenosti. Rozvineme techniky všímavosti, zpřítomnění a laskavosti v komunikačním schématu, aby nám komunikace přinášela radost a potěšení a byla nástrojem pro zpřítomnění, ale také jasné vyjadřování vlastních hranic a potřeb.

+ Bonusová lekce se Šárkou Weberovou na téma transparentní kruhové komunikace.


Kontaktní osoba pro dotazy ke kurzu

Markéta Černoušková: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 606 626 610

Psychohygiena pro rodiče, pečovatele a další co dávají

další projektyKurz jógy a meditace ve vězení

Získání síly, zlepšení koncentrace a všímavosti. Pomáháme lidem z vězení při návratu do společnosti. Vnímáme je jako silné a důležité osobnosti.

číst dál


Kurzy jógy pro seniory

Zajišťujeme seniorům prožitek přítomnosti během pravidelných a bezplatných lekcí jógy.

číst dál


Webový portál "Jóga-Online.cz"

Cvičte jógu tam, kde je vám nejpříjemněji. Nabízíme dostupné kurzy i pro lidi se špatnou mobilitou a jógu lze tak cvičit v pohodlí domova.

číst dál