Náročnost

Začátečníci

Rozsah

10 lekcí

Všechny lekce Vám zašleme na e‑mail zdarma

Kurz psychohygieny pro zdravotníky

Pomáhající profese (zdravotníci, pečovatelé, vychovatelé, terapeuti, sociální pracovníci), ale i rodiče nebo učitelé potřebují péči o sebe, stejně jako pečují oni o druhé. Nedostatek času, emoční i mentální přetížení a stres jsou často součástí jejich práce. Hlavně v období pandemie byli mnozí z nich na pokraji sil.

Abychom jim pomohli načerpat vitalitu a energii, připravili jsme pro ně v roce 2021 tři běhy bezplatného osmitýdenního online kurzu psychohygieny, založeného na principech všímavosti. Desítky, někdy i stovky přihlášených se setkávaly na dvě hodiny týdně při živém vysílání se zkušenou lektorkou, psycholožkou a psychoterapeutkou Kasiou Kordou. Právě živá a okamžitá interakce mezi lektorkou a účastníky a mezi účastníky samotnými dokázaly pozvednout online kurz na takřka společenskou událost.

Kurz byl zaměřen prakticky pro osvojení a rozvoj návyků hlubší psychogieny a déle trvající prevence syndromu vyhoření. Psychohygiena v našem podání rozvíjí schopnost všímavosti a vnitřního nazírání pomocí všímavosti (mindfulness) a kognitivně behaviorální terapie.

Zlepšení po absolvování kurzu je patrné v oblastech zvýšení vnitřní mentální odolnosti, regulace emocí, snížení stresu a napětí, nalezení vnitřní harmonie, spokojenosti, síly a dostatku psychických sil.

8 týdenní on-line kurz

Kurz je zaměřen prakticky pro osvojení a rozvoj návyků hlubší psychohygieny a déletrvající prevence syndromu vyhoření. Rozvíjí schopnost všímavosti a vnitřního nazírání pomocí přístupů mindfulness a kognitivně behaviorální terapie.

Zlepšení po absolvování kurzu je patrné v oblastech:

  • mentální odolnosti,
  • prevence vyhoření,
  • regulace emocí,
  • snížení stresu a napětí,
  • nalezení vnitřní harmonie,
  • spokojenosti a nadbytku psychických sil.

Harmonogram kurzu

1. týden: Základy všímavosti

Všímavost (mindfulness) je umění spočívat v přítomnosti, aniž bychom svou mentální energií plýtvali na obavy a očekávání minulých nebo budoucích událostí, na které nemáme bezprostřední vliv.

Je základem pro rozvoj a udržení harmonického života. V pomáhajících profesích je to velmi důležitá schopnost, která nám pomůže zvládat množství impulzů a stresů z pracovního prostředí.

V prvním setkání se budeme věnovat důležitosti vnitřního nazírání, umění zastavení, kultivaci vnitřního pozorovatele, techniky psychologické první pomoci v krizové situaci, základům meditace všímavosti, formálním i neformálním technikám k okamžitému použití.

2. týden: Tělo jako kotva do přítomnosti

Stresové prostředí a prožívání je úzce spojené s reakcemi našeho těla. Také skrze tělo můžeme pozitivně ovlivňovat stav naší mysli.

V druhém setkání se budeme zabývat: rozvíjením všímavosti skrze tělo a vlivem těla na naši psychiku, jednoduchými návyky a technikami podporujícími kotvení pozornosti v těle, skenováním těla jako nástroje regulace napětí, autogenním tréninkem, aktivací parasympatické nervové soustavy pro vyvážení dlouhodobého stresu a všímavým pohybem.

Bonusová lekce jógy s Petrou Morávkovou pro rozvoj duchovní praxe.

3. týden: Zaměřeno na dech

Dechová cvičení jsou nejjednodušší metodou, skrze kterou můžeme ovládat svoji mysl, tělo, zdraví, výkon a duševní pohodu. Třetí setkání bude plné praktických dechových cvičení:

dech jako kotva přítomného okamžiku, oxygen advantage: základy zdravého dýchání, proč a jak dýchat více nosem, jak si jednoduše zvýšit kapacitu plic, dechové cvičení pro okamžité zklidnění mysli, dechové cvičení pro aktivaci a přípravu na výkon, dechové cvičení k podpoře uzemnění a přijetí.

4. týden: Emoce a potřeby, automatické reakce, role oběti a role tvůrce

Automatické reakce a také emoční vypětí jsou často velkými požírači naší energie. Ve čtvrtém setkání se na ně pokusíme podívat z širší perspektivy a naučíme se, jak nebýt jejich obětí, ale vědomě vytvářet naši realitu. To vše díky kombinaci přístupů všímavosti a základů kognitivně-behaviorální terapie.

Projdeme si oblasti: jak vznikají negativní emoce, co je udržuje v naší mysli, jaké jsou naše základní potřeby a zda se nám je daří alespoň částečně uspokojovat, jak se nenaplněné potřeby automaticky odrážejí v našem prožívání, co jsou automatické reakce, techniky na vycházení z automatických negativních reakcí, identifikace role oběti, vědomé vytváření vlastní prožívané reality a práce s vizualizací.

5. týden: Mysl

Často se stane, že se sami zapleteme do bludného kruhu našich myšlenek, emocí a chování. Jak se v nich vyznat, získat odstup a pak i změnit začarovaný kruh? Tomu se budeme věnovat v pátém setkání.

Automatické negativní myšlenky, bludné kruhy a restrukturalizace myšlení.

Co spouští negativní myšlenky? Uvědomujeme si je vůbec? Jak spolu souvisí myšlenky, emoce, tělesné prožívání a chování? Tyto čtyři aspekty našeho fungování vytvářejí bludné kruhy. Často jsme zcela automaticky, neuvědoměle obětí našich negativních myšlenek, které spouští emoce, tělesné reakce a chování. Naučíme se je identifikovat a restrukturalizovat tak, abychom byli schopni lépe řídit a ovládat své vnitřní nastavení a prožívání.

6. týden: Zdroje

Pro zdravě se vyvíjející, silnou osobnost žijící v harmonii je nezbytné znát zdroje své síly. Projdeme si zdroje vnější, vnitřní, individuální i univerzální a naučíme se, jak s nimi moudře pracovat. Ukážeme si techniky zdrojování, nacházení síly a vnitřní harmonie.

7. týden: Laskavost k sobě a ostatním, zdravé hranice

Aby laskavost k ostatním byla autentická a udržitelná, je důležité se zaměřit na rozvíjení laskavosti k sobě. V pomáhajících profesích bývá kamenem úrazu, často i vyhoření, přehnané zaměření pozornosti na pomoc ostatním, aniž by byl vytvořen pevný základ laskavosti k sobě. Zaměříme se na techniky rozvíjení laskavosti k sobě, uvědomění vlastních hranic a jejich ochranu.

8. týden: Všímavá komunikace

Komunikace a vztahy jsou základem naší vnitřní spokojenosti. Rozvineme techniky všímavosti, zpřítomnění a laskavosti v komunikačním schématu, aby nám komunikace přinášela radost a potěšení a byla nástrojem pro zpřítomnění, ale také jasné vyjadřování vlastních hranic a potřeb.

Bonusová lekce se Šárkou Weberovou na téma transparentní kruhové komunikace.

Podpora kurzu

Kurz můžete podpořit v libovolné výši darem: https://www.darujme.cz/projekt/1205115

Děkujeme. 🧡