difficulty

Začátečníci

Rozsah

7 lekcí

Všechny lekce Vám zašleme na e‑mail zdarma

On-line kurz: Finanční všímavost

Sedmidílný kurz FINANČNÍ VŠÍMAVOST vás navede k prozkoumání svých vnitřních obsahů ve vztahu k financím, prosperitě, nedostatku. A také k nalezení zdravých postojů, návyků a k celistvému prožívání sebe sama i svého okolí co se peněz týče.

Připravili jsme pro vás sedmidílný online kurz FINANČNÍ VŠÍMAVOST, abychom spolu mohli prozkoumat otázky:

  • Jak já to vlastně s těmi penězi, prosperitou či nedostatkem mám?
  • Co mohu udělat, abych se v téhle oblasti pochopil/a a posunul/a, abych se měl/a lépe, celistvěji?
  • Co mohu udělat, abych našel/a své pravdivé místo v životě, své poslání?

Provedeme vás na cestě k vědomějšímu vnímání, prožívání a osobní celistvosti v oblasti financí a prosperity. Bude to cesta zvědomování a integrování svých vnitřních obsahů, nalézání zdravého postoje a návyků. Na cestě nám bude hlavním nástrojem všímavá pozornost (mindfulness) - k tématu a k sobě samým.

Postupně rozvineme podporu a posilování finanční evoluce a prosperity sebe samých i ve vztahu ke společnosti, jíž jsme neoddělitelnou součástí. Jakou roli hraje ve vztahu k financím trauma? Naše společnost stojí na bohatství bílých lidí, západní kultury. Kultury nedostatku - kultury, která vybudovala svůj blahobyt poháněna strachem z nedostatku. Pocit nedostatku je symptomem traumatu. Oddělenosti, izolace, sebestřednosti, hromadění. Jenže opravdová prosperita a pocit bohatství pramení uvnitř nás. Je vaše finanční vize individuální, podporuje oddělenost, nebo je napojena na vyšší duchovní zdroj, kolektivní udržitelnost a růst sdíleného potenciálu? Jaký je vztah mezi vizí a financemi? Máte vizi, k jejíž realizaci potřebujete finance, nebo máte finance, pro něž potřebujete vizi?

Zaměření kurzu

  • Zdrojové, vědomě reflektivní, integrační a přirozeně růstové.
  • Směřování k nalezení zdravého postoje a návyků.
  • Každá lekce nabídne informace a učení, sdílení ve skupinách, meditaci, prostor pro otázky a odpovědi.
  • Podpůrná cvičení a zadání k individuální hlubší reflexi v mezičase

Každá lekce bude mít ústřední téma a budete pozváni k jeho přítomnému prozkoumávání. Bude ale i prostor pro to, co přítomný okamžik ve skupině účastníků přinese. Témata na sebe přirozeně navazují, každé staví na integraci tématu předchozího, prolínají se a volně do sebe přetékají. Jejich seznam je tedy spíše orientační nástin, průběžně se budou znovu objevovat a prohlubovat v dalších souvislostech a odkazech v lekcích následujících. Odchylky v nich budou odrážet potřeby přítomných účastníků.

Forma kurzu

Kurz je veden on-line. Odvysílanou lekci lze zhlédnout i ze záznamu, neomezeně.

Odkazy na jednotlivé lekce vám přijdou emailem po registraci do kurzu.

Obsah a náplň jednotlivých lekcí

V prvních třech lekcích budeme společně objevovat a prozkoumávat svoji pravdivou mapu a místo, kde se právě ve vztahu k financím ve svém životě nacházíme. "Jak to má" každý z nás individuálně, ale i jak jsme ovlivňování společností a jejím nastavení, dobou, ve které žijeme. Začneme si osvojovat nástroje, skrze které můžeme integrovat a pomalu měnit obsah svého vztahování k penězům směrem k větší rovnováze, přirozenosti, zdraví a udržitelnosti. Ve druhé části kurzu budeme více všímavé pozornosti (mindfulness) směřovat k důležitým rozvíjejícím principům prožívání ve vztahu k financím a k zacházení s nimi.

Kontaktní osoba

Markéta Černoušková EN

Markéta Černoušková EN

Ráda zodpovím vaše případně dotazy ke kurzu finanční všímavosti.