Meditace pro děti

30.01.16

Školství a vzdělávání

Meditace mindfulness - řešení problémů dnešního školství?

Meditace mindfulness není jen pro dospělé. Může být prospěšná i dětem ve škole. Na mnohých školách v zahraničí už to vědí!

3joga V čem může mindfulness dětem pomáhat?

Dnes už jsou pozitivní účinky meditace všeobecně známé, a dokonce i vědecky ověřené – hlavně díky magnetické rezonanci mozku. Meditace nás dokáže zklidnit, když jsme ve stresu, když máme rozbouřené emoce nebo vypjaté a nesoustředěné myšlenky. Také zlepšuje naše rozumové schopnosti, naši paměť a sebedůvěru. Jak z výčtu vidíme, nastavuje tím správné naladění pro efektivní učení.

Zvlášť v dnešní hektické době zažívá hodně dětí každodenní stres, úzkost i obavy – i ze školního prostředí. To se může projevit bolestí hlavy a břicha, neklidem, nesoustředěností až hyperaktivitou, podceňováním sebe sama ve smyslu, že to dítě nezvládne, že je to nad jeho síly, že jiní budou lepší apod. Tyto negativní emoce a tělesné pocity odvádějí pozornost dítěte od toho, co dělá, a bere mu energii a motivaci. To pak způsobí, že jsou děti nesoustředěné, nepozorné, unavené, smutné. A to vše se dá právě meditací mindfulness snížit nebo úplně odstranit.

Takže meditace může dětem pomoct mít lepší studijní výsledky?

Ano, může. Může ulehčit proces učení a zapamatování. Když se učíme, informace se uchovávají v tzv. „pracovní paměti“, do které se najednou ukládá každých dvacet sekund až 7 různých informací. Teprve potom přecházejí do paměti dlouhodobé. A když si chceme zapamatované informace znovu vybavit, proces jde přes stejné mozkové okruhy, akorát obráceně. Úskalí je v tom, že ta pracovní paměť je velmi zranitelná a lehce narušitelná při stresu a úzkosti. Zkrátka když je dítě vystresované a plné napětí, i když se snaží, jeho schopnost zapamatovat si učivo je velmi nízká. Stejně tak i když se třeba i dobře připravilo na test, ve stresu si bude naučené špatně vybavovat z paměti a tomu budou odpovídat i výsledky.

Co tedy může dítě ve stresu udělat?

Výborně proti stresu funguje, když zaměříme svoji pozornost na tělesné vjemy nebo pocity, tím ji odvedeme od aktuálních myšlenek, uklidníme tělo a zregenerujeme mozek. Dobré je tedy, aby se dítě v pocitech spojilo samo se sebou, zaměřilo se na svůj dech nebo části těla. Pak jde učení mnohem lépe a zlepšuje se i sebedůvěra.

Jaká konkrétní cvičení může učitel nebo rodič s dětmi dělat?

Například cvičení „sluníčko v krabičce“ dokáže děti velmi uvolnit a zkoncentrovat. Děti si mají v duchu vybavit nějaký svůj vlastní krásný a příjemný zážitek a znovu ho prožít – a snažit se udělat tak vždy v náročné situaci pro zklidnění a její lepší zvládnutí. Nebo si dospělý a dítě o tom mohou i společně povídat. Dítě si může zavřít oči, aby nebylo rušeno a mohlo se plně soustředit na zážitek. Představuje si, že je znovu na příjemném místě, detailně ho popíše a procítí postupně všemi smysly, jak na něj místo působí. (Je to obdoba techniky "5 pohromadě" pro dospělé).

Často si děti vybavují pláž – představí si, jak je písek bodá do kůže a snaží se to opravdu cítit, nadechnou se, aby ucítily všechny vůně, vůně moře a písku, slyší zvuky, cítí, jak je pálí slunce na kůži. Nakonec si uvědomí, jak se cítí v srdci. Často se usmějí.

Variantou tohoto cvičení je představit si nějaké imaginární místo, kde je spokojené a je mu dobře. Cvičení vychází z poznatku, že mozek reaguje téměř stejně v situaci, kterou prožíváme, i v situaci, kterou si vybavujeme znovu ve vzpomínkách. Má moc dětem zlepšit náladu, posílit je a zklidnit.

Dalším cvičením je koncentrace na dech. Děti si zavřou oči a pohodlně se usadí. Uvědomí si, co se děje uvnitř nich, obrátí pozornost k sobě, k tělu a tělesným vjemům v přítomném okamžiku a pak začnou sledovat nádechy a výdechy, jak se přirozeně dějí. Pokud jim pozornost sklouzne zpět k myšlenkám a obavám, po uvědomění si toho opět jen uvolněně sledují dech. Už 30 – 60 vteřin stačí na to, aby výrazně klesla hladina kortizolu – hormonu stresu, a uvolnily se hormony „dobré nálady“ oxytocin a endorfiny.

Cvičením s obdobným pozitivním účinkem je například zaměření pozornosti na ruce, opět aspoň 30 vteřin. Děti si dají ruce na lavice a jen vnímají tělesné pocity a vjemy ve svých rukou. Princip je stejný jako u dechu.

Je pro dítě jednoduché dělat tato cvičení?

Pro menší děti – pokud je jim to prezentováno jako hra a pokud vycítí, že to dospělý myslí vážně a sám tomu věří – je to přirozené a zábavné. Jsou také hodně vnímavé, takže když to jednou vyzkouší, hned ucítí ten zásadní rozdíl před a po. Zkrátka jim to přijde normální. U dospívajících je to trochu těžší, protože už nejsou tolik spontánní, tam je potřeba jim to dobře vysvětlit – jak cvičení působí na pozornost a uvolnění stresu a napětí. Nejvíc na ně zabírá argument, že tímto přístupem si sami regulují, jak se cítí a jsou svobodní ve svém chování, nejednají instinktivně a automaticky, ale mají sami nad sebou kontrolu– na to slyší nejvíc.

Autor: Monika Stehlíková, lektorka a osobní terapeutka (www.monikastehlikova.cz)

< všechny články