Hodnocení seminářů na ZŠ Rakovského

10.07.16

Duben - červen 2016 jsme realizovali kurzy všímavosti pro děti a učitele v ZŠ Rakovského, Praha 4.

10zs rakovskeho 2016 15 1024x680

Kurzy všímavosti byly součástí projektu jóga a mindfulness do škol a vedla je lektorka Monika Stehlíková.

Čas realizace: duben – červen 2016
Cílová skupina: žáci, učitelé a vychovatelé v ZŠ Rakovského, Praha 4
Obsah kurzu: seminář sociálně emočního učení a všímavosti

Rozpočet projektu

  • 6x pětihodinový seminář pro žáky II. stupně: 30.000 Kč
  • 2x tříhodinový seminář pro učitele a vychovatele: 5.000 Kč

CELKOVÉ náklady: 35.000 Kč

10zs rakovskeho 2016 06 1024x680

Shrnutí projektu

Semináře byly doplněním školního vzdělávání a předaly dětem dovednosti v oblasti osobnostního rozvoje. Jednotlivá setkání byla rozdělena na individuální techniky, aktivity ve dvojicích, skupinové hry a společné meditace. Mezi nejoblíbenější aktivity/techniky patřily: „medvědice“, meditační technika pro děti „beruška“, „sochy“, dívání se do očí a „padání“.

Některých setkání se zúčastnili i třídní učitelé, kteří se zapojili do aktivit spolu s dětmi, což přispělo ke zlepšení vztahu učitel – žáci. Třídní učitelé a také družinářky získali baterii her a technik, které mohou s dětmi dělat o třídnických hodinách, na výletech, v družině i ve třídě na začátku vyučovací hodiny pro zlepšení koncentrace žáků a atmosféry ve třídě.

10zs rakovskeho 2016 05 1024x680

< všechny články